Assistent vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Job ID:  26474


    →   Solliciteren tot 02-01-2024 23:59 (Brussels time)
    →   Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  
    →   Vakgroep GE38 - Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

    →   AAP tijdelijke aanstelling - 100%

    →   Aantal posities: 1
    →   Referentienummer: 202310/GE38/AS/037
 
  

 

OVER DE UGENT

 

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 9.000 medewerkers zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

 


JOUW OPDRACHT

 

•    Je wordt tewerkgesteld als assistent in de vakgroep Structuur en Herstel van de Mens van de Universiteit Gent en komt terecht in een dynamisch team van onderzoekers en lesgevers met een passie voor fundamenteel biomedisch onderzoek.
•    Je besteedt minimum 50% van je opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift met als topic stamcel-afgeleide humane 3D hartmodellen en dit in de onderzoeksgroep Medische Celbiologie onder leiding van prof. Jolanda van Hengel.
•    Je levert bijstand bij het onderwijs van de vakgroep. Meer concreet zal je assistentie verlenen binnen de expertisepool cellen en weefsels en dit zowel voor bachelorvakken (Nederlandstalig) als voor mastervakken (Nederlands- en Engelstalig).
•    Je werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

 


JOUW PROFIEL

 

•    Je bent houder van een diploma van Master in de Biomedische Wetenschappen, Bio-Ingenieurswetenschappen, Biochemie, Farmaceutische wetenschappen of gelijkwaardig. Aan de diplomavoorwaarde moet voldaan zijn op datum van aanstelling
•    Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden
•    Aantoonbare kennis en ervaringen hebben met stamcel afgeleide modellen strekt tot aanbeveling. Je denkt graag na hoe deze modellen te wijzigen en in te zetten voor onderzoek. Meer specifiek wil je door het voeren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek een bijdrage leveren aan onze kennis over hoe deze stamcelmodellen verbeterd en ingezet kunnen worden om klinische uitdagingen aan te pakken.
•    Je hebt interesse in wetenschappelijke en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening
•    Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling
•    Je beschikt over didactische en communicatieve kwaliteiten

 

De eerste selectieronde zal doorgaan op donderdag 11 januari 2023.


ONS AANBOD

 

•    Wij bieden je een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet: Indien je reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt
•    De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 februari 2024.
•    De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen
•    Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen

 


INTERESSE?

 

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

 

Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

 

•    In het veld ‘Cv’: jouw cv en een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd als één pdf-bestand)
•    In het veld ‘Motivatiebrief’: jouw motivatiebrief in pdf-formaat
•    In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit). Indien je een diploma hebt in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels, gelieve een vertaling in één van deze talen toe te voegen 
•    In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: indien je je diploma buiten de Europese Unie behaalde, dien je (een bewijs van aanvraag van) een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe te voegen, dit ten laatste op datum van je aanstelling. Het gelijkwaardigheidsattest kan je aanvragen via NARIC Vlaanderen. Indien je je diploma behaalde in het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari 2020 moet je geen gelijkwaardigheidsattest toevoegen

 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

 

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

 


MEER INFORMATIE

 

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met prof. Jolanda van Hengel (jolanda.vanhengel@UGent.be, +32 09/332 40 09).
 

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ of contacteer de helpdesk (dpo@ugent.be - tel. 09 264 98 98)