Veelgestelde vragen over de sollicitatieprocedure

Technische problemen

Waarom zie ik geen enkele vacature?

Kijk goed na of je taalinstellingen in het Nederlands staan. Rechts bovenaan kan je je voorkeurstaal aanpassen. Kijk ook na of je browserinstellingen (bv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, …) ook in het Nederlands staan. Probeer eventueel eens een andere browser.

Kijk ook eens of je niet te veel zoekopties hebt ingesteld. Het kan zijn dat je wel vacatures ziet wanneer je je zoekactie algemener maakt.

Waarom krijg ik foutmeldingen wanneer ik een document (bijvoorbeeld cv) wil opladen?

Je kan enkel documenten opladen in de volgende bestandstypes: MS Word, PDF, HTML, PPT, XLS, CSV, TXT en afbeeldingsbestanden. Je document mag niet groter zijn dan 10 MB.

Het instellen van een digitale handtekening in je pdf-document kan ook problemen geven bij het opladen. Probeer een pdf op te laden zonder digitale handtekening.

Ik wil solliciteren maar ik ondervind technische problemen in het systeem. Wat nu?

Soms kan het helpen om eens een andere browser te proberen of om het na een half uurtje opnieuw te proberen. Lukt het nog steeds niet? Neem contact op met ons via selecties@ugent.be. Voeg bij voorkeur een screenshot toe om het probleem te duiden.

We raden het af om je sollicitatie in de laatste minuten voor de deadline in te dienen om te vermijden dat er iets misgaat en je daardoor de deadline mist. Laattijdige kandidaturen kunnen we immers niet meenemen. Ervaar je toch technische problemen vlak voor de deadline, waardoor je sollicitatie in het gedrang komt? Het is belangrijk dat je ons dit meldt vóór de deadline. Stuur een e-mail naar selecties@ugent.be, voeg de gevraagde documenten toe en omschrijf het technisch probleem aan de hand van een screenshot. Deze e-mail moet ons bereiken vóór de deadline (door ons ontvangen ten laatste om 23h59 van de uiterste datum van indienen). In dat geval kunnen we jou een link geven zodat je alsnog online kan solliciteren. In alle andere gevallen zien we dit als een laattijdige sollicitatie en kunnen we je kandidatuur dus niet meenemen.

Tijdens het online solliciteren

Hoe kan ik solliciteren?

Je kan enkel solliciteren via de ‘solliciteer nu’ knop in de online vacature. In elk vacaturebericht vind je de diplomavereisten en eventuele andere deelnamevoorwaarden terug. Lees goed na welke documenten worden opgevraagd en dien tijdig je kandidatuur in. Onvolledige of laattijdige kandidaturen kunnen we niet aanvaarden.

Is mijn diploma gelijkgeschakeld?

Bij de invoering van de bachelor-masterstructuur (2004) werden maatregelen genomen om de gelijkschakeling van de vroeger behaalde graden en diploma’s met de graden van bachelor en master te garanderen. Op de website van onderwijs Vlaanderen kan je nakijken welke waarde een diploma dat behaald werd voor deze gelijkschakeling heeft. 

Ik heb een buitenlandse nationaliteit, kan ik solliciteren?

Ben je onderdaan van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER), dan kan je zonder voorwaarden werken in België. Heb je geen EER nationaliteit, dan zijn er een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Meer informatie vind je op de website van Vlaanderen.

Ik heb een verkeerd document opgeladen bij mijn sollicitatie. Kan ik dit aanpassen?

Zolang je je sollicitatie nog niet hebt ingediend, kan je documenten aanpassen. Het is echter niet mogelijk om documenten toe te voegen of aan te passen eens je je sollicitatie hebt ingediend. Ook als je je sollicitatie intrekt, zal je deze enkel opnieuw kunnen indienen met dezelfde documenten. We vragen om daarom goed je documenten na te kijken vooraleer je je sollicitatie indient. Als er een probleem is met je documenten, neem je vóór de deadline best even contact op met ons via selecties@ugent.be.

Kan ik de gevraagde documenten nog indienen na de deadline?

Nee. Je sollicitatie moet volledig zijn vóór het verstrijken van de deadline. In het vacaturebericht kan je nalezen welke documenten je moet indienen vóór de deadline. In sommige gevallen is het toegelaten dat je bepaalde documenten (bijvoorbeeld een bepaald attest) op een later moment indient als deze nog niet in je bezit zijn op het moment van solliciteren, maar dit wordt dan duidelijk vermeld in de vacature.

Moet ik mijn sollicitatie in één keer afwerken?

Nee. Je kan je sollicitatie ook opslaan en op een later moment afwerken (weliswaar vóór de uiterste datum van indienen). Vergeet je sollicitatie niet tijdig in te dienen als je klaar bent, anders komt deze niet tot bij ons.

Moet ik een kopie van mijn diploma toevoegen als ik dit aan de UGent heb behaald of hebben jullie dit al?

Ook als je je diploma aan de UGent behaald hebt, moet je dit toevoegen aan je sollicitatie indien er een kopie van je diploma gevraagd wordt in het vacaturebericht. Wij hebben geen toegang tot de diploma’s.

Na het indienen van je sollicitatie

Krijg ik een bevestigings-e-mail nadat ik mijn sollicitatie heb ingediend?

Je krijgt geen bevestigings-e-mail. Je ziet een bevestigingsboodschap op het scherm en je kan de status van je sollicitatie en de verstuurde documenten achteraf altijd nakijken in je profiel.

Kan ik controleren of ik mijn sollicitatie verzonden heb met de juiste documenten?

Je kan dit nakijken in je profiel. Ga naar ‘ingediende sollicitaties’ (interne vacaturepagina) of naar ‘vacaturebeheer’ en vervolgens naar ‘sollicitaties’ (externe vacaturepagina). Hier zie je een overzicht van welke sollicitaties je hebt ingediend. Klik bij ‘acties’ op ‘sollicitatie weergeven’ om te kijken welke documenten je hebt toegevoegd.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Na het aflopen van de uiterste sollicitatiedatum worden alle kandidaturen behandeld.

Voor vacatures binnen de personeelscategorie ‘administratie, ICT, management en logistiek’ bestaat de selectieprocedure uit:

  • een beoordeling van je sollicitatiedossier;
  • een eliminerend assessment: een competentiegericht selectie-interview aangevuld met online tests, vragenlijsten, een praktische proef (vooral voor technische functies), een schriftelijke proef, een casus etc. Dit kan in één of twee rondes gebeuren;
  • een eindgesprek.

 

Solliciteerde je voor een functie als onderwijsbegeleider, onderwijsdidacticus, taallector of taalinstructeur dan bestaat de slectieprocedure uit:

  • een beoordeling van je sollicitatiedossier;
  • een eindselectie. De selectiecommissie bepaalt hier zelf haar werkwijze voor en kan bv. een proefles organiseren, een case of presentatie laten voorbereiden, enz. Ze toetst minstens de didactisch-pedagogische vaardigheden van de kandidaten af.

 

Voor de andere personeelscategorieën vind je in het vacaturebericht een toelichting van de procedure.

We gebruiken de contactgegevens in jouw sollicitatieprofiel om je te contacteren, zorg er dus voor dat deze zeker correct zijn. Controleer ook regelmatig je spamfolder. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van je e-mailprovider, kunnen onze e-mails daarin terecht komen.

Ik ben niet langer geïnteresseerd in de vacature waarvoor ik me kandidaat heb gesteld. Wat doe ik?

Je kan een mail sturen naar selecties@ugent.be.

Kan ik mijn profiel verwijderen?

Ja. Je kan je profiel eenvoudig verwijderen door naar “mijn profiel” te gaan en dan rechtsboven op “profiel verwijderen” te klikken. Je profiel is nu verwijderd. Je kan uiteraard steeds een nieuw profiel aanmaken.

Toekomstige vacatures en spontaan solliciteren

Ik zie nu geen interessante vacatures. Kan ik spontaan solliciteren?

Je kan niet spontaan solliciteren. Als je een profiel aanmaakt op onze website, kan je ervoor kiezen om vacature alerts te ontvangen wanneer er nieuwe vacatures zijn die voldoen aan de door jou opgegeven criteria. Deze alerts worden automatisch verstuurd naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven in je profiel. Je kan zelf kiezen hoe vaak je zo’n e-mails wenst te ontvangen.

Ik heb een profiel aangemaakt. Kan ik nu gecontacteerd worden?

Nee. Je dient je kandidatuur in te dienen voor een specifieke vacature, vooraleer je kandidatuur zichtbaar is voor ons. We zullen je niet contacteren zolang je niet solliciteert naar een functie.

Bestaat er een wervingsreserve?

Enkel voor ATP-vacatures (administratief en technisch personeel) werken we met een wervingsreserve. Wanneer je als externe kandidaat deelneemt aan een selectie voor een ATP-functie, geslaagd bent voor de psychotechnische screening, uitgenodigd wordt voor de eindselectie met de selectiecommissie maar niet als eindkandidaat geselecteerd wordt, word je opgenomen in een wervingsreserve voor gelijkaardige functies.

Dit betekent dat, wanneer er een functie vrijkomt in dezelfde functieklasse, je uitgenodigd kan worden om te solliciteren voordat de vacature extern gepubliceerd wordt. De selectieprocedure zal vaak ook wat beperkter zijn.

Kan ik een tweede keer solliciteren op een vacature die opnieuw open staat?

Als je in het verleden al hebt gesolliciteerd en jouw kandidatuur werd niet meegenomen, kan je niet opnieuw solliciteren naar exact dezelfde vacature met hetzelfde vacature-ID wanneer die opnieuw open staat. Je zal een foutmelding krijgen wanneer je je kandidatuur opnieuw probeert in te dienen. Het gaat immers om dezelfde selectieprocedure en jouw dossier werd hiervoor al geëvalueerd. Je kan uiteraard wel solliciteren naar andere vacatures. Werd jouw kandidatuur niet meegenomen omdat je kandidatuur niet ontvankelijk was (je vergat bijvoorbeeld een document toe te voegen of je voldeed niet aan de interne deelnamevoorwaarden) en de vacature staat opnieuw open? Neem dan even contact met ons op (selecties@ugent.be) als je opnieuw wil deelnemen.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over een concrete vacature kan je contact opnemen met de persoon vermeld in het vacaturebericht.

Voor procedurele vragen kan je contact opnemen met team Werving & Selectie via selecties@ugent.be

Bij technische problemen kan je contact opnemen met de helpdesk via dpo@ugent.be of +32 9 264 98 98.

Ontdek onze vacatures

Onze vacatures voor PhD studenten en (post)doctoraatsbursalen kan je hier raadplegen.
Zoek je een studentenjob of wil je je steentje bijdragen als vrijwilliger bij de UGent? Hier vind je meer info.