Postdoctoraal Medewerker

Job ID:  26466

   
   
→   Solliciteren tot 15-12-2023 23:59 (Brussels time)
    →   Vakgroep:  LW21 - Talen en Culturen
    →   Tewerkstellingspercentage:100%

    →   Aantal posities: 1    
    →   Type tewerkstelling: Contract van onbepaalde tijd met beding 
    →   Duur van de opdracht: 3 jaar 
    →   Geboden barema:  PD1 tot PD4 (doctoraatdiploma) 
    →   Diplomavoorwaarde: PhD
 

 

OVER DE UGENT

 

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

 

 

JOUW ROL EN OPDRACHT

Als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent neem je deel aan het ERC-Starting Grant-project 'Islamic Endowments (Waqf) and State Formation in the Ottoman Empire, 1450-1650 (OTTOWAQF)', onder leiding van de hoofdonderzoeker, professor Christopher Markiewicz.

 

Het OTTOWAQF-project onderzoekt hoe vrome stichtingen de staatsopbouw in het Ottomaanse Rijk mee vorm gaven tijdens een kritieke periode tussen 1450 en 1650. Stichtingen waren een van de meest wijdverbreide en machtige sociale instellingen binnen het rijk, maar ons huidige begrip van hun rol in de Ottomaanse staatsvorming marginaliseert hun betekenis. OTTOWAQF probeert stichtingen opnieuw volledig binnen het raamwerk van de Ottomaanse politieke macht te plaatsen door te laten zien hoe stichtingen de staatsopbouw vormden en beperkten. We zullen ons concentreren op de manier waarop sultans en hun agenten stichtingen gebruikten om staatsdoelstellingen te bevorderen, terwijl andere sociale actoren, waaronder notabele provinciale families, moslimgeleerden, christelijke kloostergemeenschappen en stichtingsfunctionarissen deze tussen 1450 en 1650 gebruikten om hun rijkdom en sociale posities in het rijk te behouden. Om dit doel te verwezenlijken zal het project een alomvattende analyse uitvoeren over het hele imperium van hoe vrome stichtingen in de loop van de tijd zijn geëvolueerd, door onderzoek van stichtingsakten (vakfiye, enkelvoud), boekhoudkundige registers (muhasebe defterleri) en registers van rechtbanken (mahkeme sicil defterleri), evenals ander archiefmateriaal en verhalende bronnen.

 

We nodigen voorstellen uit voor postdoctorale deelonderzoeksprojecten die passen binnen de bredere context van het OTTOWAQF-project. Dergelijke voorstellen kunnen zich richten op elk aspect van stichtingen binnen de brede reikwijdte van het OTTOWAQF-project, maar moeten in alle gevallen de relatie tussen stichtingen en de Ottomaanse staat bevragen. Dergelijke voorstellen kunnen het volgende omvatten (maar zijn niet beperkt tot): de sociale macht in de provincies van Turkmeense prinselijke families en/of heren van grenslanden op de Balkan, de relatie tussen wetenschappelijke families en stichtingen in Egypte en Syrië, de rol van stichtingen en vrouwen in de Ottomaanse dynastieke politiek, en andere gelijkaardige onderwerpen.

Je besteedt minimum 70% van je opdracht aan wetenschappelijk onderzoek.

 

Jouw taken zullen onder meer bestaan uit:

 

 • Zelf opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
 • Het definiëren, ondernemen en voltooien van een project naar eigen ontwerp met betrekking tot stichtingen en de staat in het Ottomaanse Rijk tussen 1450 en 1650, in lijn met de bredere doelstellingen van het OTTOWAQF-onderzoeksproject;
 • Een monografie voltooien voor indiening bij een uitgever evenals ten minste één onderzoeksartikel in een peer-reviewed tijdschrift;
 • Het analyseren van bronmateriaal dat relevant is voor het OTTOWAQF-onderzoeksproject, inclusief opname ervan in de projectdatabase;
 • Het regelmatig persoonlijk bijwonen van teamvergaderingen;
 • Het samenwerken met de andere postdoctorale fellow bij de organisatie van één internationale conferentie;
 • Het verspreiden van uw onderzoeksresultaten door deelname aan internationale workshops en conferenties.

 

JOUW PROFIEL

 

 • Je bent gepromoveerd op een proefschrift (max. 6 jaar geleden behaald. Deze termijn van 6 jaar wordt bepaald door de datum vermeld op het bovengenoemde vereiste diploma) in een relevant vakgebied (bijvoorbeeld Geschiedenis, Islamitische Studies, Oosterse Talen & Culturen);
 • Je bent in staat om een origineel onderzoeksproject uit te werken;
 • Je beheerst de relevante talen en paleografie, vooral Ottomaans-Turks en/of Arabisch, voldoende om baanbrekend onderzoek te verrichten in de Ottomaanse geschiedenis (15e-17e eeuw);
 • Je hebt historisch onderzoek gedaan naar stichtingen binnen het Ottomaanse Rijk tussen de 15e en 17e eeuw;
 • Je hebt een publicatiedossier op het gebied van de vroegmoderne Ottomaanse geschiedenis dat in overeenstemming is met je loopbaanfase;
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal;
 • Je bent een dynamische en enthousiaste teamspeler

 

ONS AANBOD

 

 • Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met een beding van maximum 3 jaar;
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/07/2024;
 • De verloning gebeurt volgens barema PD1. Meer informatie over onze salarisschalen;
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen;
 • Indien de kandidaat in aanmerking komt voor een aanstelling in het kader van internationale mobiliteit zal er een postdoc beurs aangeboden worden.

 

 

INTERESSE?

 

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige of onvolledige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

 

Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

 

 • In het veld ‘CV’: je CV en een overzicht van je studieresultaten (samengevoegd in één pdf-bestand)
 • In het veld ‘ Sollicitatiebrief’: uw sollicitatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een transcriptie van het vereiste diploma (indien al in uw bezit). Indien u beschikt over een buitenlands diploma in een andere taal dan onze landtalen (Nederlands, Frans of Duits) of Engels, voeg dan een vertaling toe in één van de genoemde talen.
 • In het veld “andere documenten”: 1) een onderzoeksvoorstel (max. 1000 woorden) dat een onderzoeksdeelproject schetst dat u gaat ondernemen binnen de context van de bredere doelstellingen van OTTOWAQF, en 2) namen, functies en e-mailadressen van twee referenten (geen referentiebrieven)

 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

 

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

 

 

MEER INFORMATIE

 

Sollicitaties worden na de sluitingsdatum beoordeeld en een select aantal kandidaten wordt via teleconferentie uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

 

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Christopher Markiewicz (christopher.markiewicz@UGent.be). Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online.

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ of contacteer de helpdesk (dpo@ugent.be - tel. 09 264 98 98)